top of page
BG.png

Visie

Alle kwetsbare jongeren de mogelijkheid bieden tot cultuurparticipatie en persoonlijke ontwikkeling.

Achtergrond ontstaan Dromen in kleur

Stichting Dromen in Kleur is ontstaan uit de behoefte om als ervaren aanbieders op het gebied van sport, cultuur & welzijn de krachten te bundelen om (kwetsbare) jongeren nog effectiever te kunnen bedienen. Partijen als Poundcake Studio’s, Team Loyalty, Batavierhuis, House of Knowledge en andere lokale betrokkenen komen elkaar niet alleen tegen in het veld, maar bedienen ook regelmatig dezelfde doelgroep.

 

Door de recente ontwikkelingen te evalueren hebben wij bepaalde pijnpunten gesignaleerd. Uit deze evaluaties zijn verschillende bevindingen naar voren gekomen die onze gedachten om de krachten te bundelen zinvol maken. Langs deze weg weet Stichting Dromen in Kleur in haar aanbod onze doelstelling nog efficiënter te realiseren.

Doelstelling

1) Het organiseren van (culturele) activiteiten voor kwetsbare doelgroepen, zijnde jongeren die uit een gezin komen met een lage sociaaleconomische status en om deze of andere redenen, niet of niet volledig kunnen deelnemen en participeren op cultureel vlak.

2) Middels het organiseren van activiteiten die gericht zijn op culturele- en kunstvorming een structurele bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van de doelgroep

bottom of page