top of page

COMING SOON

Dromen-in-Kleur-Animatie-Logo_Short.gif

OVER DROMEN IN KLEUR

De stichting heeft ten doel;

- het organiseren van (culturele) activiteiten voor (kwetsbare) doelgroepen, zijnde jongeren die uit een gezin komen met een lage sociaal economische status en die om die reden of andere redenen niet of niet volledig kunnen deelnemen en participeren op cultureel vlak.

- middels het organiseren van activiteiten, die gericht zijn op culturele- en kunstvorming (zoals bijvoorbeeld muzieklessen, fotografie, etc) een structurele bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van de doelgroep. 

  • Instagram
bottom of page